Voorpret Zwangerschaps shoot

Nog maar een paar weken en dan heb ik mijn eigen zwangerschaps fotoshoot met de ontzettend getalenteerde Mieke Snepvangers, in haar studio in Oegstgeest! Ik vind het heel bijzonder om zelf zwanger voor de camera te staan en ook wel spannend! Oegstgeest is best een eindje rijden voor me, vanuit Leusden, maar het is niet geheel onbekend terrein, aangezien ik in Leiden ben opgegroeid (tot mijn 8ste). Ik heb voor Mieke gekozen, omdat ik haar stijl zo bewonder. Zij fotografeert enkel analoog (ik daarentegen ook een beetje digitaal) en ik vind dat een zwangerschap heel geschikt is om analoog te worden vastgelegd.

Ik had mijn fotostudio aan huis (met natuurlijk licht) nog niet zo lang en het grootste deel van die periode, verbleef en werkte ik nog in de B&B in Toscane. Toen ik thuiskwam, was het herfst en al snel winter, en toen barstte dus de corona crisis los. Daardoor heb ik er weinig gebruik van kunnen maken. Ik kon tijdens de corona crisis geen klanten ontvangen in mijn studio, omdat ik de 1,5 meter afstand daar niet kon garanderen (want ik woonde er zelf ook). En nu, nu hebben we het verbouwd om ruimte te maken voor de baby! (binnenkort volgt een blog met tour/binnenkijker!)

Ik wil graag analoge foto’s in een studio van mijn zwangerschap, omdat ik zo houd van de rust die dat soort foto’s uitstralen. Helaas kan ik het zelf op dit moment niet aanbieden. Maar het blijft mijn droom om ooit weer een eigen studio te hebben. Mieke werkt met belichting, maar op een natuurlijke manier en dat vind ik prachtig (en wil ik later graag zelf leren!). Ik was al heel blij met de foto’s die Rogier van me gemaakt heeft met mijn 20 weken ‘bump’ (met mijn camera en door mij nabewerkt), maar inmiddels is mijn buik flink gegroeid! En door het analoog te laten vastleggen, krijgen de foto’s zo’n tijdloze sfeer en zullen ze daadwerkelijk over 50 jaar nog mooi zijn.

Ik beleef al erg veel voorpret in de voorbereiding voor de shoot. Tijdens de paar zwangerschaps fotoshoots die ik in mijn studio heb kunnen doen, namen de dames meerdere outfits mee. Dat mag ik ook doen, heeft Mieke aangegeven! Dan kiezen we ter plekke welke outfits het gaan worden. Mieke vroeg me een moodboard te maken, dus daar ben ik gretig mee aan de slag gegaan. Ik ben al gewend om moodboards te maken, voor styled shoots, maar ook voor fotoshoots met klanten. Ik deel hier graag het moodboard dat ik heb samengesteld. Ondertussen ben ik aan het online shoppen geslagen om outfits te scoren!

Waar ik heel benieuwd naar ben; hoe zou jij je voorbereiden op een zwangerschaps fotoshoot? Haal jij jouw inspiratie ook van Pinterest? Lijkt het je fijn om een moodboard zelf samen te stellen of dat ik dat als fotograaf voor je doe, of misschien wel samen? Want dat is wel mogelijk in deze (best lastige) tijd: zwangerschaps fotoshoots in de buitenlucht! Op een mooie plek in de natuur (en dat is hier zeker te vinden in omgeving Amersfoort), op een mooie dag.

De jurken die ik nu heb aangeschaft voor mijn zwangerschaps shoot, zal ik uiteraard bewaren en zal ik aanvullen met andere maten. Zodat ik dat kan aanbieden als je een zwangerschaps fotoshoot bij me boekt (meer info vind je hier)! Natuurlijk zijn eigen outfits ook helemaal prima en kan ik je daarbij adviseren. Kleuren en materialen zijn heel bepalend voor de sfeer van de foto’s, in samenspel met de omgeving.

Ik kan niet wachten om het eindresultaat van de zwangerschaps shoot in de studio met Mieke Snepvangers met jullie te delen!

English:


Only a few more weeks before I have my own maternity photoshoot with the incredibly talented Mieke Snepvangers, in her studio in Oegstgeest! I think it is very special to be pregnant in front of the camera and also a little scary! Oegstgeest is quite a drive from Leusden, but it is not completely unknown territory, because I grew up in Leiden (until I was 8). I chose Mieke because I admire her style so much. She only shoots film (I, on the other hand, also a little digital) and I think a pregnancy is very suitable to be shot on film.

I didn’t have my photo studio at home (with natural light) for very long and for most of that period, I stayed and worked in the B&B in Tuscany. When I got home it was Autumn, followed soon by Winter, and then the corona crisis hit. Because of this I hadn’t been able to make a lot of use of it. I could not receive clients in my studio during the corona crisis, because I could not guarantee the 1.5 meter distance there (because I also lived there). And now we’ve remodelled it to make room for the baby! (a blog with a tour / inside viewer will follow soon!)

I wanted my pregnancy to be shot on film in a studio, because I love the tranquility that those kinds of photos radiate. Unfortunately, I cannot offer it myself at the moment. But it remains my dream to one day have my own studio again. Mieke works with lighting, but in a natural way and I love that (and would like to learn later!). I was already very happy with the photos Rogier took of me with my 20 weeks “bump”, but now my belly has grown a lot! And by having it captured on film, the photos get such a timeless atmosphere and they actually remain beautiful even 50 years later.

I’m already having a lot of fun preparing for the shoot. During the few maternity photo shoots I was able to do in my studio, the ladies took several outfits with them. I can do that too, Mieke has told me! We will choose the outfits on the spot. Mieke asked me to make a mood board, so I eagerly started working on it. I am already used to making mood boards, for styled shoots, but also for photo shoots with clients. I love sharing the mood board that I have put together here. In the meantime I’ve started shopping online to find outfits!

What I am very curious about; how would you prepare for a maternity photo shoot? Do you also get your inspiration from Pinterest? Would you like to put together a mood board yourself or that I do it for you as a photographer, or maybe that we do it together? Because at least that’s possible in these (quite difficult) times: outdoor maternity photoshoots! In a beautiful place in nature (and that can certainly be found here in the Amersfoort area), on a beautiful day. Of course I will keep the dresses that I have now purchased for my maternity shoot and supplement them with other sizes. So that I can offer that when you book a maternity photoshoot with me! Of course, your own outfits are also completely fine and I can advise you on that. Colours and materials are very important for the atmosphere of the photos, in combination with the environment. I can’t wait to share with you the end result of the pregnancy shoot in the studio with Mieke Snepvangers!